Cycloid gear

Cycloid gear

Cycloid Gear er et meget kompakt robotgear med en ekstrem høj præcision og styrke. Er indbygget i mere end 60% af alle roboter i industrien.

Et cycloid gear er en meget robust, meget kompakt og meget effektiv geartype, der har et stort gearudveksling, samtidig med et ekstremt lille slør.

Indgangsakslen driver et excentrisk leje, der igen driver den cycloidiske skive i en excentrisk, cycloid bevægelse. Skivens drejer rundt i et ringgear og har en række udgangsakselstifter eller -ruller placeret gennem skivens overflade. Disse udgangsakselstifter driver direkte udgangsakslen, når den cycloidiske skive roterer. Diskens radiale bevægelse påvirker ikke til udgangsakslen.