Servodrev og Servomotorer

Servodrev og Servomotorer

Servodrev og servomotorer er sammen med kabler 2 dele af et samlet system, der kontroller motorens position, hastighed og momentet (kraften).

Servodrev aflæser hele tiden motorens position og regulere strømmen i forhold til forventet last vs aktuel last, forventet hastighed vs aktuel hastighed og forventet position vs aktuel position.

Servomotorer har permanente magneter på rotoren for mindske byggestørrelsen i forhold motorens kræfter, samt give mulighed for fuld moment selv når motoren står stille. Servomotorer har indbygget positiongiver således servodrevet hele tiden kender den nøjagtige position. De kan fås med indbygget mekanisk bremse til at sikre positionen, når servosystemet er slukket.