Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Servotech A/S

Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos ServoTech A/S, eller når du besøger vores website servotech.dk

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
ServoTech A/S
Ulvehavevej 44 B
CVR nr. 20420693
Tlf. 79 42 80 80
E-mail sales@servotech.dk
Website www.servotech.dk
Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.
Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos ServoTech A/S, kan du kontakte os på sales@servotech.dk.
Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til ServoTech A/S. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Når du er inde på www.servotech.dk, efterlader din browser en række oplysninger på de sider, du har besøgt. Disse oplysninger vil ikke blive, publiceret til tredje mand, solgt eller givet videre. ServoTech A/S forbeholder sig retten til at benytte eksterne
softwareleverandører til analyse af disse data og giver leverandøren adgang til disse data i det omfang det er nødvendigt.

Er du kunde, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, land, telefonnummer og emailadresse.
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.
Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.
Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.
Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.
Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at håndtere administration af kundeforholdet til dig.

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre. Det betyder, at vi f.eks. kan dele dine oplysninger med vores leverandører.
Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

Vi deler ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. ServoTech A/S følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til ti år plus indeværende år fra forretningsforholdet er ophørt.
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 4 januar 2019