Frekvensomformer

Frekvensomformer

Frekvensomformer er motorstyreenheder, der styrer asynkronmotorer ‘s hastighed ved at variere frekvensen og spændingen til motorerne.

Ved start kan frekvensomformeren rampe hastigheden op, og ved stop kan den rampe hastigheden ned.

Hastigheden bliver styret uden en positionstilbagemelding fra motoren. Når motoren står stille, så bruges der en mekaniske bremse hvis motorens position skal holdes fast.

Frekvensomformer bruges til styring af ventilatorer, pumper, kompressorer og transportbånd.